Privacy Policy


Splošni pogoji uporabe platforme Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu).

*predolgo; nisem prebral: kratek povzetek tistega, kar je napisano v dolgem


Splošni pogoji uporabe javne spletne učne platforme "Circular Learning Space", ki jo zagotavlja EIT RawMaterials GmbH

Naslednji pogoji veljajo za vse uporabnike platforme Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu), vključno z EIT RawMaterials in drugimi partnerji projekta ter uporabniki računov gostov. Uporabo platforme krožnega učnega prostora (Moodle Workplace) odobri pooblaščenec za varstvo podatkov družbe EIT RawMaterials.

Shranjevanje osebnih podatkov

Za vzpostavitev osebnega računa na učni platformi je treba elektronsko shraniti naslednje osebne podatke.

 • Username (Uporabniško ime)
 • E-mail address (E-poštni naslov)
 • First name and surname (Ime in priimek)
 • City/Town (Mesto/občina)
 • Country (Država)
 • Age / Date of Birth (Starost / datum rojstva)
 • Gender (Spol)
 • Course Language (Jezik tečaja)


Za te podatke veljajo veljavna pravila o varstvu podatkov. Uporabniki lahko ustvarijo uporabniški račun s samostojno registracijo. Prijavni podatki vključujejo uporabniško ime in geslo, ki ju je treba nastaviti v postopku registracije.

Uporabniki imajo pravico, da so na podlagi pisne zahteve brezplačno obveščeni o shranjenih osebnih podatkih.

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen tistim, ki sodelujejo pri zagotavljanju in vzdrževanju učne platforme. Izjema so primeri, ko uporabniki izrecno dovolijo razkritje svojih podatkov ali ko je razkritje potrebno zaradi zakonskih predpisov.

Osebe, ki sodelujejo pri upravljanju učne platforme ter strežnika za upravljanje identitete in spletnega strežnika, lahko glede na svojo funkcijo dostopajo do vseh osebnih podatkov, shranjenih v sistemu. Ti podatki se obdelujejo le, kadar in če je to potrebno za delovanje učne platforme.

Urejanje in brisanje osebnih podatkov

Uporabniki imajo na podlagi pisne zahteve pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa nepravilnih podatkov. Uporabniki lahko kadar koli uredijo svoje osebne podatke v svojem računu. Uporabniki lahko izbrišejo svoj račun prek funkcije Nastavitve znotraj platforme ali tako, da ponudniku pošljejo elektronsko sporočilo na naslov girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.

Ročno brisanje uporabniških računov med projektom povzroči anonimizacijo in odstranitev vseh osebnih podatkov, statistični podatki o uporabnikih pa ostanejo shranjeni za nadaljnje izpolnjevanje nalog, povezanih s spremljanjem uspešnosti in uspeha projekta. Ti podatki ne omogočajo poznejše ali retroaktivne identifikacije izbrisanega uporabnika.

Osebni podatki so shranjeni za čas trajanja projekta Girls Go Circular. Po koncu projekta se trajno izbrišejo.

V času trajanja projekta bodo shranjeni tudi tečaji Moodle in njihova vsebina.

Shranjevanje dodatnih informacij
Na zahtevo spletne datoteke v učni platformi se shranijo naslednji podatki o dostopu.

 • naslov IP odjemalca, ki dostopa do datoteke
 • datum in čas dostopa
 • Dostopna spletna stran
 • Koda vrnjenega stanja spletnega strežnika na zahtevo
 • velikost dostavljene datoteke
 • Spletno mesto, ki se povezuje na distribucijsko spletno stran ("Referer")
 • V primeru napake: sporočilo o napaki, ki ga izda spletni strežnik (informacije v zvezi z napakami so shranjene v ločenem dnevniku napak).

Ti podatki se shranjujejo izključno za tehnične in statistične namene. Podatki, niti njihovi deli, se ne primerjajo z drugimi zbirkami podatkov ali posredujejo tretjim osebam. Do teh podatkov ne morejo dostopati niti odgovorne osebe za tečaje (npr. učitelji) niti drugi udeleženci tečaja. Vsi prenosi podatkov potekajo pod varnimi pogoji.

Poleg tega se shranjujejo vse informacije, ki jih uporabnik navede neobvezno, in podatki, ki izhajajo iz uporabe platforme. Ti vključujejo podatke o učnih dejavnostih (podatki o napredku, povezani s porabo učnih ur, in podatki o uspešnosti, povezani z izvajanjem ocenjevanja znanja). Te podatke lahko učitelji in udeleženci uporabljajo samo za namene poučevanja in učenja, na primer za opravljanje nalog v okviru tečajev.


Shranjevanje podatkov o preverjanju

Učni podatki (podatki o napredku in uspešnosti ter pridobljena potrdila) so shranjeni izključno na učni platformi Moodle Workplace, dodeljeni posameznemu registriranemu uporabniku. Ti podatki se ob izbrisu podatkovne banke Moodle Workplace izgubijo.

Brisanje podatkov
Tečaji Moodle in njihova vsebina se v času trajanja projekta ne izbrišejo zaradi naslednjih razlogov:

 1. Študenti lahko dostopajo do gradiva, pomembnega za študij, tudi po zaključku ustreznih tečajev.
 2. V času trajanja projekta bodo objavljeni dodatni tečaji in uporabniki bodo lahko obiskovali te nove tečaje.


Uporaba piškotkov

Piškotki (kratki besedilni podatki) se v Moodlu Workplace uporabljajo v dveh oblikah:

 1. Moodle Session: Ta piškotek je potreben za ohranitev prijave, ko dostopate do različnih strani platforme Moodle Workplace. Ta piškotek se izbriše takoj, ko se izbriše predpomnilnik uporabnikovega spletnega brskalnika ali ko se uporabnik odjavi iz platforme Moodle Workplace. Uporaba tega piškotka je obvezna.
 2. Moodle Tenant: če je ta piškotek uporabljen, se podatki o najemniku, povezani z uporabnikom, shranijo ob prvi uporabi in se na platformi Moodle Workplace shranijo tudi po odjavi. Uporaba tega piškotka je obvezna.
 3. Vstavljena video vsebina iz YouTuba: pri vstavljenih videoposnetkih iz YouTuba se uporabljajo piškotki za sledenje, ki prenašajo podatke na YouTube/Google. Uporaba tega piškotka je obvezna za zagotavljanje funkcij dostopnosti (podnapisi). Dodatne informacije so na voljo spodaj.


Uporaba vstavljenih videoposnetkov YouTube

To spletno mesto uporablja vdelane video vsebine iz storitve YouTube, ki je v lasti Googla. Videoposnetki YouTube so v tečaje vstavljeni v izobraževalne namene, da bi obogatili vsebino, kar je zakoniti interes ponudnika te platforme v skladu s pravno podlago, določeno v členu 2(1). 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vdelani videoposnetki YouTube so opremljeni s podnapisi za vse jezike, ki niso angleščina, da so ciljni skupini lažje dostopni. Podnapisi se prikažejo kot prekrivni del vsebnika videoposnetka. Za uresničitev te funkcionalnosti ni mogoča zasebnosti prijazna vgradnja prek načina YouTube za večjo zasebnost (uporaba domene brez piškotkov).

Če odprete stran z vstavljenim videoposnetkom, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Pri tem je YouTube obveščen, katero od naših strani ste obiskali. Google bo obdelal in shranil različne podatke (naslov IP, stran naše platforme, na kateri je vdelan videoposnetek, itd.) Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, lahko YouTube vaše navade brskanja po spletu pripiše vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite le, če se pred ogledom videoposnetka odjavite iz računa YouTube. Ponudnik te platforme nima vpliva na prenos teh podatkov.

Videoposnetki YouTube so vstavljeni z namenom, da bi bilo naše spletno mesto privlačnejše.

Dodatne informacije o tem, kako se obdelujejo uporabniški podatki, so na voljo v pravilniku o zasebnosti družbe YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sl


Avtorske pravice

Vsa gradiva, dostopna na učni platformi, so zaščitena z avtorskimi pravicami, če ni izrecno navedeno drugače. To pomeni, da je vsebina, ki jo zagotavlja učna platforma, namenjena osebni uporabi in je ni dovoljeno posredovati tretjim osebam, niti je ni dovoljeno razmnoževati ali spreminjati. To velja tudi za gradivo, ki ga je med tečajem ustvaril en ali več uporabnikov.

Vsi uporabniki se strinjajo, da se osebno ustvarjeno gradivo lahko uporablja za namene tečaja. Upravljavci učne platforme so oproščeni zahtevkov tretjih oseb, ki izhajajo iz neupoštevanja avtorskih pravic.

Splošne odgovornosti za uporabo

Z registracijo uporabnik pridobi neprenosljivo, preprosto pravico do uporabe učne platforme. Dejavnosti, ki se izvajajo na platformi, vključujejo izključno ustvarjanje in dokončanje tečajev Moodle Workplace v okviru projekta Girls Go Circular. Vsaka druga zasebna ali komercialna uporaba je izrecno prepovedana. Če je uporabniku na voljo prostor za shranjevanje, je ta namenjen izključno shranjevanju vsebin, ustvarjenih za učno platformo.

Vsi uporabniki so dolžni podatke o drugih udeležencih, do katerih lahko dostopajo, hraniti kot strogo zaupne in jih ne smejo posredovati tretjim osebam. To pravilo se lahko izključi le s pisnim soglasjem zadevne osebe. Vsi uporabniki učne platforme ne smejo nepooblaščeno brisati, prikrivati ali spreminjati podatkov. Podatkov ni dovoljeno uporabljati za druge namene, kot je navedeno zgoraj.

Poleg tega so uporabniki dolžni upoštevati določbe zakonodaje na splošno ter glede avtorskih pravic in varstva podatkov. Pri ustvarjanju povezav do zunanjih spletnih strani morajo uporabniki preveriti, da te ne prikazujejo nedovoljene vsebine.

Uporabniki na učno platformo ne smejo objavljati nedovoljenih, pornografskih, obscenih, žaljivih, obrekovalnih, žaljivih, grozilnih, rasističnih ali rasističnih vsebin. Prav tako je na učno platformo prepovedano nameščati kakršne koli oglase, prenašati informacije, ki vsebujejo viruse, napake, manipulacije ali druge podobne škodljive elemente, in nalagati vsebine, ki bi lahko škodovale ugledu podjetja EIT RawMaterials ali njegovih projektnih partnerjev.

Čeprav morajo biti v platformo vključene le kakovostne, varne in ustrezne zunanje povezave, morajo uporabniki vedno sprejeti politiko previdnosti, preden kliknejo katero koli zunanjo spletno povezavo, omenjeno na spletni strani. Če uporabniki sledijo povezavi na katero koli zunanjo spletno povezavo, navedeno na platformi, je treba opozoriti, da imajo te zunanje spletne strani svoje politike zasebnosti in da ponudnik(-i) ne prevzema(-jo) nikakršne odgovornosti za te politike. Uporabnikom svetujemo, da te politike preverijo, preden tem spletnim mestom posredujejo kakršne koli osebne podatke.

Izključitev iz uporabe

Če uporabnik krši pogoje uporabe, je pozvan, da opusti svoje ravnanje. Če te zahteve ne upošteva, ga upravitelji učne platforme za določen čas ali trajno izključijo iz uporabe učne platforme. Uporabnik nima pravice do ponovnega sprejema. Zahteva za ponovni sprejem je med drugim pisna prošnja, ki vsebuje izjavo, da se bo v prihodnje vzdržal zlorabljajočega vedenja.

Odgovornost ponudnika(-ov)

Družba EIT RawMaterials GmbH je kot upravljavec učne platforme (skupaj s podjetjem synergy learning kot ponudnikom tehničnih storitev) odgovorna le za hude malomarnosti in namerne kršitve dolžnosti. To še posebej velja za škodo, ki nastane zaradi prenosa programske opreme ali gradiva.

Odgovornost uporabnika

Če uporabnik nenamerno krši pogoje uporabe ali pravne obveznosti, je odgovoren v skladu s pravnimi predpisi.

Spremembe pogojev uporabe

EIT RawMaterials GmbH si pridržuje pravico do dopolnitve ali spremembe pogojev uporabe.

Vse spremembe pogojev uporabe bodo objavljene v pisni obliki prek učne platforme, vključno s sklicevanjem na to, kje so spremembe dostopne.

Pravni učinek

Te pogoje uporabe je treba obravnavati kot del učne platforme, ki je povezana s to stranjo. Če posamezni deli ali določeni stavki ne ustrezajo trenutnemu pravnemu stanju, to ne vpliva na vsebino ali veljavnost preostalega dokumenta.

Soglasje k predpisom o varstvu podatkov

Seznanjen sem z informacijami o varstvu podatkov in pogoji uporabe ter jih s tem sprejemam.

Seznanjen sem z dejstvom, da se pri uporabi učne platforme Circular Learning Space obdelujejo obvezni osebni podatki.

Soglašam z obdelavo podatkov, shranjenih v mojem uporabniškem računu (osebnem profilu), in prispevkov, ki jih razkrivam pod svojim imenom. Soglašam tudi z obdelavo podatkov, ki izhajajo iz moje udeležbe v enem ali več tečajih.

To soglasje lahko kadar koli pregledam na začetni strani učne platforme.

Pišite na

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti so dobrodošli in jih naslovite na: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.