Privacy Policy


Termeni generali de utilizare a platformei Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu).*too long; didn't read: un scurt rezumat a ceea ce este scris în lung


Termeni generali de utilizare a platformei publice de învățare online "Circular Learning Space" pusă la dispoziție de EIT RawMaterials GmbH

Termenii de mai jos sunt valabili pentru toți utilizatorii platformei Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu), inclusiv EIT RawMaterials și alți afiliați ai proiectului, precum și pentru utilizatorii de conturi de invitați. Utilizarea platformei de învățare (Moodle Workplace) este aprobată de către responsabilul cu protecția datelor de la EIT RawMaterials.

Stocarea informațiilor cu caracter personal
Pentru crearea unui cont personal pe platforma de învățare, este necesar să se stocheze electronic următoarele date cu caracter personal.

 • Nume de utilizator
 • Adresa de e-mail
 • Prenume și nume de familie
 • Orașul/orașul
 • Țara
 • Vârsta / Data nașterii
 • Sex
 • Limba de curs

Aceste date fac obiectul normelor aplicabile privind protecția datelor. Utilizatorii își pot crea un cont de utilizator prin autoînregistrare. Datele de conectare includ un nume de utilizator și o parolă, care trebuie să fie setate în cadrul procesului de înregistrare.

Utilizatorii au dreptul de a fi informați, în mod gratuit, cu privire la informațiile personale stocate, la cerere scrisă.

Informațiile cu caracter personal nu sunt transmise unor terțe părți, altele decât cele implicate în furnizarea și întreținerea platformei de învățare. O excepție există atunci când utilizatorii au permis în mod explicit dezvăluirea datelor lor sau când dezvăluirea este necesară din cauza reglementărilor legale.
Persoanele implicate în administrarea platformei de învățare, precum și serverul de gestionare a identității și serverul web pot, în funcție de funcția lor, să acceseze toate informațiile personale stocate în sistem. Aceste informații sunt procesate numai atunci când și dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea platformei de învățare.


Editarea și ștergerea informațiilor personale

Utilizatorii au dreptul de a solicita în scris corectarea, blocarea sau ștergerea datelor incorecte. Utilizatorii își pot modifica în orice moment datele personale din conturile lor. Utilizatorii își pot șterge contul prin intermediul funcției Setări din cadrul platformei sau prin trimiterea unui e-mail către furnizor la adresa girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.

Ștergerea manuală a conturilor de utilizator în timpul proiectului are ca rezultat anonimizarea și igienizarea tuturor datelor cu caracter personal, în timp ce datele statistice ale utilizatorilor rămân stocate pentru îndeplinirea ulterioară a monitorizării performanței și succesului legate de proiect. Aceste date nu permit nicio identificare ulterioară sau retroactivă a utilizatorului șters.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata de viață a proiectului Girls Go Circular. După încheierea proiectului, acestea sunt șterse definitiv.

Cursurile Moodle și conținutul acestora vor fi, de asemenea, stocate pe durata de viață a proiectului.

Stocarea de informații suplimentare
La solicitarea unui fișier web în cadrul platformei de învățare, se salvează următoarele informații de acces.

 • Adresa IP a clientului care accesează
 • Data și ora accesării
 • Pagina web accesată
 • Codul de stare returnat de serverul web la cerere
 • Dimensiunea fișierului furnizat
 • Site-ul web care face legătura cu pagina web de distribuire ("Referer")
 • În caz de eroare: mesajul de eroare emis de serverul web (informațiile referitoare la erori sunt stocate într-un jurnal de erori separat).
Aceste date sunt salvate exclusiv în scopuri tehnice și statistice. Informațiile, nici măcar părți din ele, nu sunt comparate cu alte baze de date sau transmise unor terțe părți. Nici persoanele responsabile de cursuri (de exemplu, profesorii) și nici alți participanți la cursuri nu pot accesa aceste date. Toate transferurile de date sunt efectuate în condiții de securitate.

În plus, sunt stocate toate informațiile declarate opțional de către utilizator, precum și datele care rezultă din utilizarea platformei. Printre acestea se numără datele privind activitatea de învățare (date de progres legate de consumul lecțiilor de învățare, precum și date de performanță legate de efectuarea de evaluări ale cunoștințelor). Aceste date pot fi utilizate de către profesori și participanți numai în scopuri de predare și învățare, cum ar fi pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul cursurilor.


Stocarea datelor de examinare

Datele de învățare (date privind progresul și performanța, precum și certificatele obținute) sunt stocate exclusiv pe platforma de învățare Moodle Workplace, alocate utilizatorului înregistrat respectiv. Aceste date se pierd atunci când banca de date Moodle Workplace este ștearsă.

Ștergerea datelor
Cursurile Moodle și conținutul acestora nu sunt șterse pe durata de viață a proiectului din următoarele motive:

 1. Studenții pot accesa materialele relevante pentru studiu chiar și după finalizarea cursurilor respective.
 2. Pe parcursul duratei de viață a proiectului vor fi publicate cursuri suplimentare, iar utilizatorii vor putea urma aceste cursuri noi.


Utilizarea cookie-urilor
În Moodle Workplace se folosesc cookie-uri (informații sub formă de text scurt) sub două forme:

 1. Sesiune Moodle: Acest modul cookie este necesar pentru ca autentificarea să persiste atunci când sunt accesate diferite pagini ale platformei Moodle Workplace. Acest modul cookie este șters de îndată ce memoria cache a browserului web al utilizatorului este ștearsă sau utilizatorul se deconectează de pe platforma Moodle Workplace. Utilizarea acestui modul cookie este obligatorie.
 2. Moodle Tenant: dacă se utilizează acest modul cookie, informațiile despre chiriașul afiliat utilizatorului sunt salvate la prima utilizare și sunt salvate pe platforma Moodle Workplace chiar și după deconectare. Utilizarea acestui modul cookie este obligatorie.
 3. Conținut video încorporat de pe YouTube: videoclipurile încorporate de pe YouTube utilizează cookie-uri de urmărire care transferă date către YouTube/Google. Utilizarea acestui cookie este obligatorie pentru a asigura funcțiile de accesibilitate (subtitrări). Informații suplimentare sunt furnizate mai jos.


Utilizarea videoclipurilor YouTube încorporate

Acest site utilizează conținut video încorporat de pe YouTube, un serviciu aparținând Google. Videoclipurile YouTube sunt încorporate în cursuri în scopuri educaționale pentru a îmbogăți conținutul, ceea ce reprezintă interesul legitim al furnizorului acestei platforme în conformitate cu temeiul juridic prevăzut la art. 6 (1) lit. f GDPR.

Videoclipurile YouTube încorporate sunt dotate cu subtitrări pentru toate limbile, altele decât engleza, pentru a le face ușor accesibile grupului țintă. Subtitrările sunt afișate ca o suprapunere a containerului video. Pentru realizarea acestei funcționalități, nu este posibilă o încorporare care să respecte confidențialitatea prin intermediul modului de confidențialitate îmbunătățit al YouTube (utilizarea domeniului fără cookie-uri).

Dacă deschideți o pagină cu un videoclip încorporat, se realizează o conexiune la serverele YouTube. În acest moment, YouTube este notificat care dintre paginile noastre ați vizitat. Google va prelucra și salva diverse date (adresa IP, pagina platformei noastre pe care este încorporat videoclipul etc.). Dacă sunteți conectat la contul dvs. de YouTube, YouTube poate atribui obiceiurile dvs. de navigare la profilul dvs. personal. Puteți împiedica acest lucru doar dacă vă deconectați din contul YouTube înainte de a viziona videoclipul. Furnizorul acestei platforme nu are nicio influență asupra transferului acestor date.

Videoclipurile YouTube sunt încorporate cu scopul de a face site-ul nostru mai atractiv.

Informații suplimentare despre modul în care sunt gestionate datele utilizatorilor sunt disponibile în politica de confidențialitate a YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=ro


Drepturi de autor

Toate materialele accesibile de pe platforma de învățare sunt protejate de drepturile de autor, atâta timp cât nu se specifică în mod explicit altceva. Acest lucru înseamnă că conținutul furnizat de platforma de învățare este destinat utilizării personale și nu poate fi transmis unor terțe părți și nici nu poate fi reprodus sau modificat. Acest lucru este valabil și pentru materialul creat de un singur utilizator sau de mai mulți utilizatori în timpul unui curs.
Toți utilizatorii sunt de acord că materialele create personal pot fi utilizate în scopul cursului. Operatorii platformei de învățare sunt exonerați de pretențiile terților care decurg din nerespectarea drepturilor de autor.

Responsabilități generale de utilizare

Prin înregistrare, utilizatorul primește un drept de utilizare netransferabil și simplu pentru platforma de învățare. Activitățile desfășurate pe platformă includ exclusiv crearea și finalizarea cursurilor Moodle Workplace în contextul Circularului Girls Go. Orice altă utilizare privată sau comercială este interzisă în mod expres. În cazul în care este pus la dispoziția utilizatorului spațiu de stocare, acesta este destinat exclusiv stocării conținutului creat pentru platforma de învățare.

Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze strict confidențialitatea informațiilor despre alți participanți pe care îi pot accesa și nu trebuie să transmită aceste informații unor terțe părți. Numai consimțământul scris al persoanei respectiv vizate poate constitui o excludere de la această regulă. Toți utilizatorii platformei de învățare nu au voie să șteargă, să suprime sau să modifice datele în mod neautorizat. Datele nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele specificate mai sus.

În plus, utilizatorii sunt obligați să respecte prevederile legale în general, precum și cele referitoare la drepturile de autor și la protecția datelor. Atunci când creează linkuri către pagini web externe, utilizatorii trebuie să verifice dacă acestea nu afișează conținut ilicit.

Utilizatorii nu au voie să pună pe platforma de învățare conținut ilicit, pornografic, obscen, defăimător, calomnios, insultător, amenințător, de instigare rasială sau rasist. De asemenea, este interzisă introducerea de reclame de orice fel pe platforma de învățare, transferul de informații care conțin viruși, erori, manipulări sau orice alt element dăunător similar și încărcarea de conținut care poate dăuna reputației EIT RawMaterials sau a partenerilor săi de proiect.

Deși în platformă ar trebui incluse numai linkuri externe de calitate, sigure și relevante, utilizatorii ar trebui să adopte întotdeauna o politică de prudență înainte de a face clic pe orice link web extern menționat de-a lungul unei pagini web. În cazul în care utilizatorii urmează un link către orice linkuri web externe menționate pe platformă, trebuie să se țină cont de faptul că aceste site-uri web externe au propriile politici de confidențialitate și că furnizorul (furnizorii) nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice aceste politici înainte de a trimite date cu caracter personal către aceste site-uri web.

Excluderea de la utilizare

În cazul în care un utilizator încalcă termenii de utilizare, i se cere să renunțe la comportamentul său. În cazul în care nu se conformează acestei solicitări, acesta este exclus de la utilizarea platformei de învățare pentru o anumită perioadă de timp sau definitiv de către administratorii platformei de învățare. Utilizatorul nu are dreptul de a fi readmis. O cerință pentru readmisie este, printre altele, o cerere scrisă care să conțină o declarație că, pe viitor, se va abține de la comportamentul abuziv.

Răspunderea furnizorului (furnizorilor)

EIT RawMaterials GmbH, în calitate de operator al platformei de învățare (împreună cu synergy learning, în calitate de furnizor de servicii tehnice), este răspunzătoare doar pentru încălcări ale obligațiilor din neglijență gravă și intenționate. Acest lucru este valabil în special pentru daunele care apar din cauza descărcării de software sau materiale.

Răspunderea utilizatorului

În cazul în care un utilizator nu încalcă în mod accidental condițiile de utilizare sau obligațiile legale, acesta este răspunzător în conformitate cu reglementările legale.

Modificări ale condițiilor de utilizare

EIT RawMaterials GmbH își rezervă dreptul de a aduce modificări sau de a schimba termenii de utilizare.
Orice modificare a termenilor de utilizare va fi anunțată în scris prin intermediul platformei de învățare, inclusiv o referință la locul unde pot fi accesate modificările.

Efectul juridic

Acești termeni de utilizare trebuie să fie văzuți ca parte a platformei de învățare care face legătura cu această pagină. În cazul în care anumite părți sau fraze specifice nu corespund situației juridice actuale, restul documentului nu va fi afectat de acest lucru în ceea ce privește conținutul sau valabilitatea.

Consimțământul la reglementările privind protecția datelor

Am luat cunoștință de informațiile privind protecția datelor și de condițiile de utilizare și le accept prin prezenta.

Am luat cunoștință de faptul că sunt prelucrate date cu caracter personal obligatorii atunci când utilizez platforma de învățare Circular Learning Space.

Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor salvate în contul meu de utilizator (profilul personal) și a contribuțiilor pe care le dezvălui sub numele meu. De asemenea, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor care decurg din participarea mea la unul sau mai multe cursuri.
Acest consimțământ poate fi revizuit în orice moment pe pagina de start a platformei de învățare.

Contactați

Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la această politică de confidențialitate sunt binevenite și trebuie adresate la adresa: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.