Privacy PolicyPrivacybeleid


Algemene gebruiksvoorwaarden voor het platform Circulaire Leerruimte (https://circularlearningspace.eu).


*te lang; niet gelezen: korte samenvatting van wat er in lang staat


Algemene gebruiksvoorwaarden voor het openbare online leerplatform "Circular Learning Space" van EIT RawMaterials GmbH

De volgende voorwaarden gelden voor alle gebruikers van het Circular Learning Space-platform (https://circularlearningspace.eu), inclusief EIT RawMaterials en andere aan het project gelieerde bedrijven en gebruikers van gastaccounts. Het gebruik van het leerplatform (Moodle Workplace) is goedgekeurd door de functionaris voor gegevensbescherming van EIT RawMaterials.

Opslag van persoonlijke gegevens
De volgende persoonlijke gegevens moeten elektronisch worden opgeslagen voor het aanmaken van een persoonlijke account op het leerplatform.

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Stad
 • Land
 • Leeftijd / Geboortedatum
 • Geslacht
 • Taal van de cursus

Op deze gegevens zijn de geldende regels voor gegevensbescherming van toepassing. Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken door zichzelf te registreren. De aanmeldingsgegevens omvatten een gebruikersnaam en wachtwoord, die moeten worden ingesteld tijdens het registratieproces.

Gebruikers hebben het recht om op schriftelijk verzoek kosteloos te worden geïnformeerd over opgeslagen persoonlijke gegevens.

Persoonlijke informatie wordt niet doorgegeven aan derden, behalve aan degenen die betrokken zijn bij het aanbieden en onderhouden van het leerplatform. Een uitzondering bestaat wanneer gebruikers expliciet toestemming hebben gegeven voor openbaarmaking van hun gegevens of wanneer openbaarmaking noodzakelijk is vanwege wettelijke voorschriften.
Personen die betrokken zijn bij het beheer van het leerplatform, de identity management server en de webserver hebben, afhankelijk van hun functie, toegang tot alle persoonlijke informatie die in het systeem is opgeslagen. Deze informatie wordt alleen verwerkt als dat nodig is voor de werking van het leerplatform.


Persoonlijke gegevens bewerken en verwijderen

Gebruikers hebben het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen op schriftelijk verzoek. Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens binnen hun accounts op elk gewenst moment bewerken. Gebruikers kunnen hun account verwijderen via de functie Instellingen op het platform of door een e-mail te sturen naar de provider op girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.

Handmatige verwijdering van gebruikersaccounts tijdens het project resulteert in anonimisering en opschoning van alle persoonlijke gegevens, terwijl statistische gebruikersgegevens opgeslagen blijven voor verdere vervulling van projectgerelateerde prestatie- en succesmonitoring. Deze gegevens maken latere of retroactieve identificatie van de verwijderde gebruiker niet mogelijk.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de duur van het Girls Go Circular project. Na afloop van het project worden ze permanent verwijderd.

Moodle cursussen en hun inhoud worden ook opgeslagen tijdens de levensduur van het project.

Opslag van verdere informatie
Bij het opvragen van een webbestand binnen het leerplatform wordt de volgende toegangsinformatie opgeslagen.

 • IP-adres van de client die toegang heeft
 • Datum en tijd van de toegang
 • Opgevraagde webpagina
 • Retourstatuscode van de webserver op het verzoek
 • Grootte van het geleverde bestand
 • Website die linkt naar de distribuerende webpagina ("Referer")
 • In geval van een fout: foutmelding van de webserver (informatie over fouten wordt opgeslagen in een apart foutenlogboek).

Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor technische en statistische doeleinden. De informatie, zelfs niet delen ervan, wordt niet gekoppeld aan andere databases of doorgegeven aan derden. Noch cursusleiders (bijv. docenten), noch andere cursisten hebben toegang tot deze gegevens. Alle gegevensoverdracht vindt plaats onder beveiligde omstandigheden.

Daarnaast wordt alle informatie opgeslagen die optioneel door de gebruiker is opgegeven, evenals gegevens die voortkomen uit het gebruik van het platform. Dit zijn onder andere gegevens over leeractiviteiten (voortgangsgegevens met betrekking tot het volgen van lessen en prestatiegegevens met betrekking tot het uitvoeren van kennistoetsen). Deze gegevens kunnen door docenten en deelnemers alleen worden gebruikt voor onderwijs- en leerdoeleinden, zoals het voltooien van taken binnen de cursussen.


Opslag van onderzoeksgegevens

Leergegevens (voortgangs- en prestatiegegevens en behaalde certificaten) worden uitsluitend opgeslagen op het leerplatform Moodle Workplace, toegewezen aan de respectieve geregistreerde gebruiker. Deze gegevens gaan verloren wanneer de gegevensbank van Moodle Workplace wordt verwijderd.

Verwijderen van gegevens
Moodle-cursussen en hun inhoud worden niet verwijderd tijdens de levensduur van het project omwille van de volgende redenen:

 1. Studenten hebben toegang tot studierelevant materiaal, zelfs na het afronden van de respectievelijke cursussen.
 2. Tijdens de levensduur van het project zullen bijkomende cursussen gepubliceerd worden en gebruikers zullen deze nieuwe cursussen kunnen volgen.


Gebruik van cookies
Cookies (korte tekstinformatie) worden in Moodle Workplace in twee vormen gebruikt:

 1. Moodle Sessie: Deze cookie is nodig om de login te behouden wanneer verschillende pagina's van het Moodle Workplace platform worden bezocht. Deze cookie wordt verwijderd zodra de cache van de webbrowser van de gebruiker wordt gewist of zodra de gebruiker uitlogt op het Moodle Workplace-platform. Het gebruik van deze cookie is verplicht.
 2. Moodle Tenant: als deze cookie wordt gebruikt, worden de huurdersgegevens die aan de gebruiker zijn gekoppeld, opgeslagen bij het eerste gebruik en blijven ze opgeslagen op het Moodle Workplace-platform, zelfs na het uitloggen. Het gebruik van deze cookie is verplicht.
 3. Ingesloten video-inhoud van YouTube: ingesloten video's van YouTube gebruiken tracking cookies die gegevens doorsturen naar YouTube/Google. Het gebruik van deze cookie is verplicht om toegankelijkheidsfuncties (ondertiteling) te garanderen. Meer informatie vindt u hieronder.

Gebruik van ingesloten YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van ingesloten video-inhoud van YouTube, een dienst van Google. YouTube-video's zijn opgenomen in de cursussen voor educatieve doeleinden om de inhoud te verrijken, wat het legitieme belang is van de aanbieder van dit platform in overeenstemming met de rechtsgrondslag in Art. 6 (1) lit. f GDPR.

De ingesloten YouTube-video's zijn voorzien van ondertitels voor alle andere talen dan Engels om ze gemakkelijk toegankelijk te maken voor de doelgroep. Ondertitels worden weergegeven als een overlay van de videocontainer. Voor het realiseren van deze functionaliteit is een privacy-vriendelijke insluiting via YouTube's Privacy-Enhanced Mode (gebruik van geen cookie-domein) niet mogelijk.

Als je een pagina opent met een ingesloten video, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Op dat moment krijgt YouTube een melding welke van onze pagina's je hebt bezocht. Google zal verschillende gegevens verwerken en opslaan (IP-adres, de pagina van ons platform waarop de video is ingesloten, enz.) Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag toewijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit alleen voorkomen als je uitlogt bij je YouTube-account voordat je de video bekijkt. De aanbieder van dit platform heeft geen invloed op de overdracht van deze gegevens.

YouTube-video's worden ingesloten om onze website aantrekkelijker te maken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is beschikbaar in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl


Copyright

Alle materialen die toegankelijk zijn via het leerplatform zijn auteursrechtelijk beschermd, zolang niets anders expliciet wordt vermeld. Dit betekent dat de inhoud van het leerplatform bestemd is voor persoonlijk gebruik en niet mag worden doorgegeven aan derden, noch mag worden gereproduceerd of gewijzigd. Dit geldt ook voor materiaal dat door één of meerdere gebruikers tijdens een cursus is gemaakt.
Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat persoonlijk gecreëerd materiaal gebruikt mag worden voor cursusdoeleinden. De beheerders van het leerplatform zijn gevrijwaard van aanspraken van derden die voortvloeien uit de niet-naleving van het auteursrecht.

Algemene gebruiksverantwoordelijkheden

Door te registreren krijgt de gebruiker een niet-overdraagbaar, eenvoudig gebruiksrecht voor het leerplatform. Activiteiten die op het platform worden uitgevoerd omvatten uitsluitend het maken en voltooien van Moodle Workplace cursussen in het kader van de Girls Go Circular. Elk ander privé- of commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden. Indien opslagruimte ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld, is deze uitsluitend bestemd voor de opslag van inhoud die voor het leerplatform is gecreëerd.

Alle gebruikers zijn verplicht om informatie over andere deelnemers waartoe ze toegang hebben strikt vertrouwelijk te houden en mogen deze informatie niet doorgeven aan derden. Alleen schriftelijke toestemming van de respectievelijk betrokken persoon kan een uitzondering op deze regel vormen. Alle gebruikers van het leerplatform mogen gegevens niet ongeoorloofd verwijderen, onderdrukken of wijzigen. Gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven gespecificeerd.

Bovendien zijn gebruikers verplicht zich te houden aan de bepalingen van de wet in het algemeen en met betrekking tot auteursrecht en gegevensbescherming. Bij het maken van links naar externe webpagina's moeten gebruikers controleren of deze geen ongeoorloofde inhoud bevatten.

Gebruikers mogen geen illegale, pornografische, obscene, lasterlijke, beledigende, bedreigende, racistische of racistische inhoud op het leerplatform plaatsen. Het is ook verboden om advertenties van welke aard dan ook op het leerplatform te plaatsen, om informatie over te brengen die virussen, fouten, manipulaties of andere soortgelijke schadelijke elementen bevat en om inhoud te uploaden die schadelijk kan zijn voor de reputatie van EIT RawMaterials of haar projectpartners.

Hoewel alleen kwalitatieve, veilige en relevante externe links in het platform mogen worden opgenomen, moeten gebruikers altijd voorzichtig zijn voordat ze op externe weblinks klikken die op een webpagina worden vermeld. Als gebruikers een link volgen naar een externe weblink die op het platform wordt vermeld, moet worden opgemerkt dat deze externe websites hun eigen privacybeleid hebben en dat de aanbieder(s) geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt (aanvaarden) voor dit beleid. Gebruikers wordt geadviseerd dit beleid te controleren voordat ze persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekken.

Uitsluiting van gebruik

Als een gebruiker de gebruiksvoorwaarden overtreedt, wordt hij of zij gevraagd om zijn of haar gedrag te staken. Als hij of zij dit verzoek niet opvolgt, wordt hij of zij door de beheerders van het leerplatform voor een bepaalde tijd of permanent uitgesloten van het gebruik van het leerplatform. De gebruiker heeft geen recht op wedertoelating. Een vereiste voor hertoelating is onder andere een schriftelijk verzoek met een verklaring dat het misbruik in de toekomst zal worden vermeden.

Aansprakelijkheid van de aanbieder(s)

EIT RawMaterials GmbH is als exploitant van het leerplatform (samen met synergy learning als technische dienstverlener) alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzettelijk gepleegde plichtsverzuim. Dit geldt in het bijzonder voor schade die ontstaat door het downloaden van software of materiaal.

Aansprakelijkheid van de gebruiker

Als een gebruiker niet per ongeluk de gebruiksvoorwaarden of wettelijke verplichtingen schendt, is hij of zij aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

EIT RawMaterials GmbH behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te passen.
Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden schriftelijk aangekondigd via het leerplatform, inclusief een verwijzing naar de plaats waar de wijzigingen toegankelijk zijn.

Juridisch effect

Deze gebruiksvoorwaarden moeten worden gezien als onderdeel van het leerplatform dat naar deze pagina verwijst. Mochten delen of specifieke zinnen niet overeenkomen met de huidige juridische situatie, dan wordt de rest van het document hierdoor niet beïnvloed qua inhoud of geldigheid.

Toestemming voor regelgeving inzake gegevensbescherming

Ik ben bekend met de informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden en accepteer deze hierbij.

Ik heb kennis genomen van het feit dat verplichte persoonsgegevens worden verwerkt wanneer ik gebruik maak van het leerplatform Circulaire Leerruimte.

Ik geef toestemming voor de verwerking van gegevens die zijn opgeslagen in mijn gebruikersaccount (persoonlijk profiel) en van bijdragen die ik onder mijn naam bekendmaak. Ik geef ook toestemming voor de verwerking van gegevens die voortkomen uit mijn deelname aan één of meerdere cursussen.
Deze toestemming kan op elk moment worden herzien op de startpagina van het leerplatform.

Neem contact op met

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.