Privacy Policy


Bendrosios "Circular Learning Space" platformos naudojimo sąlygos (https://circularlearningspace.eu).
*per ilgas; neskaitė: trumpa santrauka to, kas parašyta ilgai


EIT RawMaterials GmbH teikiamos viešosios internetinės mokymosi platformos "Circular Learning Space" bendrosios naudojimo sąlygos

Šios sąlygos galioja visiems "Circular Learning Space" platformos (https://circularlearningspace.eu) naudotojams, įskaitant "EIT RawMaterials" ir kitus projekto partnerius bei svečių paskyrų naudotojus. Naudojimąsi mokymosi platforma (Moodle Workplace) tvirtina EIT RawMaterials duomenų apsaugos pareigūnas.

Asmeninės informacijos saugojimas

Norint susikurti asmeninę paskyrą mokymosi platformoje, reikia elektroniniu būdu saugoti šiuos asmens duomenis.

 • Username (Vartotojo vardas)
 • E-mail address (El. pašto adresas)
 • First name and surname (Vardas ir pavardė)
 • City/Town (Miestas / miestelis)
 • Country (Šalis)
 • Age / Date of Birth (Amžius / gimimo data)
 • Gender (Lytis)
 • Course Language (Kursų kalba)


Šiems duomenims taikomos galiojančios duomenų apsaugos taisyklės. Naudotojai gali susikurti naudotojo paskyrą savarankiškai registruodamiesi. Prisijungimo duomenys apima vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie turi būti nustatyti registracijos proceso metu.

Naudotojai turi teisę, pateikę raštišką prašymą, nemokamai gauti informaciją apie saugomus asmens duomenis.

Asmeninė informacija neperduodama trečiosioms šalims, išskyrus tas, kurios dalyvauja teikiant ir prižiūrint mokymosi platformą. Išimtis taikoma, kai naudotojai aiškiai leido atskleisti jų duomenis arba kai atskleisti duomenis būtina dėl teisinių nuostatų.
Asmenys, dalyvaujantys administruojant mokymosi platformą, taip pat tapatybės valdymo serverį ir žiniatinklio serverį, pagal savo funkcijas gali pasiekti visą sistemoje saugomą asmeninę informaciją. Ši informacija tvarkoma tik tada ir tik tada, kai to reikia mokymosi platformos veikimui.

Redaguoti ir ištrinti asmeninę informaci

Vartotojai turi teisę, pateikę raštišką prašymą, reikalauti, kad neteisingi duomenys būtų ištaisyti, užblokuoti arba ištrinti. Vartotojai gali bet kada redaguoti savo asmeninius duomenis savo paskyroje. Vartotojai gali ištrinti savo paskyrą naudodamiesi platformoje esančia funkcija "Settings" (Nustatymai) arba parašydami paslaugų teikėjui el. paštu girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.

Projekto metu rankiniu būdu ištrynus naudotojų paskyras, visi asmens duomenys nuasmeninami ir išvalomi, o statistiniai naudotojų duomenys lieka saugomi, kad būtų galima toliau vykdyti su projektu susijusią veiklos ir sėkmės stebėseną. Šie duomenys neleidžia vėliau ar atgaline data identifikuoti ištrintą naudotoją.

Asmeninė informacija saugoma visą projekto "Girls Go Circular" gyvavimo laikotarpį. Projektui pasibaigus ji visam laikui ištrinama.

Moodle kursai ir jų turinys taip pat bus saugomi visą projekto gyvavimo laikotarpį.

Papildomos informacijos saugojimas
Užklausus žiniatinklio failą mokymosi platformoje, išsaugoma ši prieigos informacija.

 • prisijungiančio kliento IP adresas
 • prieigos data ir laikas
 • Interneto puslapis, į kurį buvo kreiptasi
 • Žiniatinklio serverio į užklausą grąžintas būsenos kodas
 • pateikto failo dydis
 • Interneto svetainė, kurioje pateikiama nuoroda į platinantį tinklalapį ("Referer")
 • Klaidos atveju: žiniatinklio serverio pranešimas apie klaidą (su klaidomis susijusi informacija saugoma atskirame klaidų žurnale).
Šie duomenys saugomi tik techniniais ir statistiniais tikslais. Ši informacija, net ir jos dalis, nėra lyginama su kitomis duomenų bazėmis ar perduodama trečiosioms šalims. Nei už kursus atsakingi asmenys (pvz., mokytojai), nei kiti kursų dalyviai neturi prieigos prie šių duomenų. Visi duomenys perduodami saugiomis sąlygomis.

Be to, saugoma visa naudotojo pasirinktinai nurodyta informacija, taip pat duomenys, atsirandantys naudojant platformą. Tai apima mokymosi veiklos duomenis (pažangos duomenis, susijusius su mokymosi pamokų vartojimu, taip pat veiklos duomenis, susijusius su žinių vertinimu). Šiuos duomenis mokytojai ir dalyviai gali naudoti tik mokymo ir mokymosi tikslais, pavyzdžiui, atlikdami kursų užduotis.


Egzamino duomenų saugojimas

Mokymosi duomenys (pažangos ir pasiekimų duomenys bei įgyti sertifikatai) saugomi tik mokymosi platformoje "Moodle Workplace", priskirtoje atitinkamam registruotam naudotojui. Šie duomenys prarandami ištrynus "Moodle Workplace" duomenų banką.

Duomenų ištrynimas

"Moodle" kursai ir jų turinys projekto vykdymo metu nėra ištrinami dėl šių priežasčių:

 1. Studentai gali naudotis su studijomis susijusia medžiaga net ir baigę atitinkamus kursus.
 2. Projekto gyvavimo laikotarpiu bus paskelbti papildomi kursai, ir vartotojai galės dalyvauti šiuose naujuose kursuose.


Slapukų naudojimas
"Moodle" darbo vietoje slapukai (trumpojo teksto informacija) naudojami dviem būdais:

 1. Moodle sesija: Šis slapukas reikalingas tam, kad prisijungimas išliktų, kai lankomasi skirtinguose "Moodle Workplace" platformos puslapiuose. Šis slapukas ištrinamas, kai tik ištrinama naudotojo interneto naršyklės talpykla arba naudotojas išeina iš "Moodle Workplace" platformos. Šio slapuko naudojimas yra privalomas.
 2. Moodle Tenant (Moodle nuomininkas): jei šis slapukas naudojamas, su naudotoju susijusi nuomininko informacija išsaugoma pirmą kartą ją naudojant ir išsaugoma Moodle Workplace platformoje net ir iš jos atsijungus. Šio slapuko naudojimas yra privalomas.
 3. Įterptasis vaizdo įrašų turinys iš "YouTube": įterptuose vaizdo įrašuose iš "YouTube" naudojami sekimo slapukai, kurie perduoda duomenis "YouTube" / "Google". Šio slapuko naudojimas yra privalomas, kad būtų užtikrintos prieinamumo funkcijos (subtitrai). Daugiau informacijos pateikiama toliau.


Įterptųjų "YouTube" vaizdo įrašų naudojimas

Šioje svetainėje naudojamas "YouTube", "Google" priklausančios paslaugos, įterptas vaizdo įrašų turinys. "YouTube" vaizdo įrašai į kursus įterpiami mokymo tikslais, siekiant praturtinti turinį, kuris yra teisėtas šios platformos teikėjo interesas pagal teisinį pagrindą, nustatytą CK 1.5 straipsnyje. 6 straipsnio 1 dalies f punkte.

Įterptuose "YouTube" vaizdo įrašuose yra subtitrai visomis kalbomis, išskyrus anglų, kad jie būtų lengvai prieinami tikslinei grupei. Subtitrai rodomi kaip vaizdo įrašo konteinerio perdanga. Siekiant įgyvendinti šią funkciją, privatumą užtikrinantis įterpimas per "YouTube" privatumo didinimo režimą (nenaudojamas slapukų domenas) yra neįmanomas.

Atidarius puslapį su įterptu vaizdo įrašu, užmezgamas ryšys su "YouTube" serveriais. Tuo metu "YouTube" pranešama, kuriame iš mūsų puslapių lankėtės. "Google" apdoroja ir išsaugo įvairius duomenis (IP adresą, mūsų platformos puslapį, kuriame įterptas vaizdo įrašas, ir t. t.). Jei esate prisijungę prie savo "YouTube" paskyros, "YouTube" gali priskirti jūsų naršymo įpročius jūsų asmeniniam profiliui. To galite išvengti tik tuo atveju, jei prieš peržiūrėdami vaizdo įrašą išeisite iš "YouTube" paskyros. Šios platformos teikėjas neturi jokios įtakos šių duomenų perdavimui.

YouTube vaizdo įrašai įterpiami siekiant padaryti mūsų svetainę patrauklesnę.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi naudotojų duomenys, rasite "YouTube" privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=lt


Autorinės teisės

Visai iš mokymosi platformos prieinamai medžiagai taikomos autorių teisės, jei aiškiai nenurodyta kitaip. Tai reiškia, kad mokymosi platformoje pateiktas turinys yra skirtas asmeniniam naudojimui ir negali būti perduodamas trečiosioms šalims, taip pat negali būti atgaminamas ar keičiamas. Tai galioja ir medžiagai, kurią kurso metu sukūrė vienas ar keli naudotojai.

Visi naudotojai sutinka, kad asmeniškai sukurta medžiaga gali būti naudojama kurso tikslais. Mokymosi platformos operatoriai yra atleidžiami nuo trečiųjų šalių pretenzijų, kylančių dėl autorių teisių nesilaikymo.

Bendrosios naudojimo pareigos

Registruodamasis naudotojas gauna neperleidžiamą, paprastą mokymosi platformos naudojimo teisę. Platformoje vykdoma veikla apima tik "Moodle Workplace" kursų kūrimą ir užbaigimą "Girls Go Circular" kontekste. Bet koks kitas privatus ar komercinis naudojimas yra aiškiai draudžiamas. Jei naudotojui suteikiama saugojimo vieta, ji skirta tik mokymosi platformai sukurtam turiniui saugoti.

Visi naudotojai privalo laikyti informaciją apie kitus dalyvius, prie kurių jie gali prisijungti, griežtai konfidencialia ir neperduoti šios informacijos trečiosioms šalims. Tik rašytinis atitinkamo susijusio asmens sutikimas gali būti šios taisyklės išimtis. Visi mokymosi platformos naudotojai negali neleistinai ištrinti, panaikinti ar pakeisti duomenų. Duomenys negali būti naudojami kitais tikslais, nei nurodyta pirmiau.

Be to, naudotojai privalo laikytis bendrųjų teisės aktų nuostatų, taip pat susijusių su autorių teisėmis ir duomenų apsauga. Kurdami nuorodas į išorinius tinklalapius, naudotojai turi patikrinti, ar juose nėra pateikiamas neteisėtas turinys.

Naudotojai negali mokymosi platformoje talpinti neteisėto, pornografinio, nepadoraus, šmeižikiško, įžeidžiančio, grasinančio, rasistinio ar rasistinio turinio. Taip pat draudžiama mokymosi platformoje talpinti bet kokią reklamą, perduoti informaciją, kurioje yra virusų, klaidų, manipuliacijų ar kitų panašių kenksmingų elementų, ir įkelti turinį, kuris gali pakenkti "EIT RawMaterials" ar jos projekto partnerių reputacijai.

Nors į platformą turėtų būti įtraukiamos tik kokybiškos, saugios ir tinkamos išorinės nuorodos, naudotojai, prieš spustelėdami bet kokias tinklalapyje paminėtas išorines interneto nuorodas, visada turėtų laikytis atsargumo politikos. Jei naudotojai seka bet kokią platformoje paminėtą nuorodą į išorines žiniatinklio nuorodas, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šios išorinės svetainės turi savo privatumo politiką ir kad paslaugų teikėjas (-ai) neprisiima jokios atsakomybės už šią politiką. Naudotojams patariama patikrinti šias politikas prieš pateikiant bet kokius asmens duomenis šiose svetainėse.

Neleidimas naudoti

Jei naudotojas pažeidžia naudojimo sąlygas, jo prašoma atsisakyti savo elgesio. Jei jis nevykdo šio prašymo, mokymosi platformos administratoriai tam tikram laikui arba visam laikui neleidžia jam naudotis mokymosi platforma. Naudotojas neturi teisės reikalauti pakartotinio priėmimo. Reikalavimas dėl readmisijos, be kita ko, yra rašytinis prašymas, kuriame pateikiamas pareiškimas, kad ateityje bus susilaikyta nuo piktnaudžiavimo elgesio.

Teikėjo (-ų) atsakomybė

"EIT RawMaterials GmbH", kaip mokymosi platformos operatorius (kartu su "synergy learning", kaip techninių paslaugų teikėju), atsako tik už didelio neatsargumo ir tyčinius pareigų pažeidimus. Tai ypač pasakytina apie žalą, atsiradusią dėl programinės įrangos ar medžiagos atsisiuntimo.

Naudotojo atsakomybė

Jei naudotojas netyčia pažeidžia naudojimo sąlygas ar teisines pareigas, jis atsako pagal teisės aktus.

Naudojimo sąlygų pakeitimai

EIT RawMaterials GmbH pasilieka teisę papildyti ar pakeisti naudojimo sąlygas.

Apie bet kokius naudojimo sąlygų pakeitimus bus pranešta raštu per mokymosi platformą, įskaitant nuorodą, kur galima susipažinti su pakeitimais.

Teisinis poveikis

Šios naudojimo sąlygos turi būti vertinamos kaip mokymosi platformos, kurioje yra nuoroda į šį puslapį, dalis. Jei dalis ar tam tikros frazės neatitinka dabartinės teisinės situacijos, likusios dokumento dalies turiniui ar galiojimui tai įtakos neturės.

Sutikimas su duomenų apsaugos taisyklėmis

Esu susipažinęs su informacija apie duomenų apsaugą ir naudojimo sąlygomis ir šiuo dokumentu su jomis sutinku.

Atkreipiau dėmesį į tai, kad naudojantis mokymosi platforma "Circular Learning Space" tvarkomi privalomi asmens duomenys.

Sutinku, kad būtų tvarkomi mano naudotojo paskyroje (asmeniniame profilyje) saugomi duomenys ir mano vardu atskleidžiami įnašai. Taip pat duodu sutikimą tvarkyti duomenis, kurie atsiranda man dalyvaujant viename ar keliuose kursuose.

Šį sutikimą bet kada galima peržiūrėti mokymosi platformos pradžios puslapyje.

Susisiekite su

Klausimai, komentarai ir prašymai, susiję su šia privatumo politika, yra laukiami ir turėtų būti siunčiami adresu: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.