Privacy PolicyPrivaatsuspoliitika


Circular Learning Space platvormi üldised kasutustingimused (https://circularlearningspace.eu).


*liiga pikk; ei lugenud: lühikokkuvõte sellest, mis on kirjutatud pikalt


EIT RawMaterials GmbH poolt pakutava avaliku veebipõhise õppeplatvormi "Circular Learning Space" üldised kasutustingimused.

Järgmised tingimused kehtivad kõigile Circular Learning Space'i platvormi (https://circularlearningspace.eu) kasutajatele, sealhulgas EIT RawMaterials ja teistele projekti partneritele ning külaliskontode kasutajatele. Õppeplatvormi (Moodle Workplace) kasutamise kiidab heaks EIT RawMaterials andmekaitseametnik.

Isikuandmete säilitamine
Õppeplatvormi isikliku konto loomiseks tuleb elektrooniliselt salvestada järgmised isikuandmed.

 • Kasutajanimi
 • e-posti aadress
 • ees- ja perekonnanimi
 • Linn/asula
 • Riik
 • Vanus / sünniaeg
 • Sugu
 • Kursuse keel

Nende andmete suhtes kohaldatakse kehtivaid andmekaitse-eeskirju. Kasutajad saavad luua kasutajakonto iseregistreerimise teel. Sisselogimisandmed sisaldavad kasutajanime ja parooli, mis tuleb määrata registreerimise käigus.

Kasutajatel on õigus saada kirjaliku taotluse korral tasuta teavet salvestatud isikuandmete kohta.

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud neile, kes on seotud õppeplatvormi pakkumise ja haldamisega. Erandiks on juhud, kui kasutajad on selgesõnaliselt lubanud oma andmete avaldamist või kui avaldamine on vajalik õigusnormide tõttu.
Õppeplatvormi haldamisega seotud isikud ning identiteedihaldusserver ja veebiserver saavad vastavalt oma funktsioonile juurdepääsu kõikidele süsteemis salvestatud isikuandmetele. Seda teavet töödeldakse ainult siis ja ainult siis, kui see on vajalik õppeplatvormi toimimiseks.


Isikuandmete muutmine ja kustutamine

Kasutajatel on õigus lasta kirjaliku taotluse alusel parandada, blokeerida või kustutada ebaõiged andmed. Kasutajad saavad igal ajal oma kontol oma isikuandmeid muuta. Kasutajad võivad oma konto kustutada platvormi seadete funktsiooni kaudu või saata teenusepakkujale e-kirja aadressil girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.

Kasutajakontode käsitsi kustutamine projekti ajal toob kaasa kõigi isikuandmete anonüümseks muutmise ja kustutamise, samas kui statistilised kasutajaandmed jäävad säilitamisele, et täita projekti tulemuslikkuse ja edukuse järelevalvet. Need andmed ei võimalda kustutatud kasutaja hilisemat või tagasiulatuvat tuvastamist.

Isikuandmeid säilitatakse Girls Go Circular projekti eluea jooksul. Pärast projekti lõppu kustutatakse need lõplikult.

Moodle'i kursused ja nende sisu säilitatakse samuti projekti eluea jooksul.

Täiendava teabe säilitamine
Õppeplatvormi veebifaili taotlemisel salvestatakse järgmine juurdepääsuteave.

 • juurdepääsu võimaldava kliendi IP-aadress
 • juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
 • kasutatud veebileht
 • veebiserveri poolt päringule antud staatuse kood.
 • edastatud faili suurus
 • Veebisait, mis viitab levitatavale veebilehele ("Referer").
 • Vea korral: veebiserveri poolt väljastatud veateade (vigadega seotud teave salvestatakse eraldi vealogis).

Need andmed salvestatakse üksnes tehnilistel ja statistilistel eesmärkidel. Teavet, isegi mitte osa sellest, ei sobitata edasiste andmebaasidega ega edastata kolmandatele isikutele. Nendele andmetele ei pääse ligi ei kursuste eest vastutavad isikud (nt õpetajad) ega teised kursustel osalejad. Kogu andmeedastus toimub turvalistes tingimustes.

Lisaks säilitatakse kogu kasutaja poolt vabatahtlikult esitatud teave ning platvormi kasutamisest tulenevad andmed. Nende hulka kuuluvad õppetegevuse andmed (õppetundide tarbimisega seotud edusammude andmed, samuti teadmiste hindamise läbiviimisega seotud tulemuslikkuse andmed). Neid andmeid võivad õpetajad ja osalejad kasutada ainult õpetamise ja õppimise eesmärgil, näiteks kursuste raames ülesannete täitmiseks.


Uurimisandmete säilitamine

Õppeandmeid (edusammude ja soorituse andmed ning omandatud sertifikaadid) säilitatakse ainult õppeplatvormil Moodle Workplace, mis on määratud vastavale registreeritud kasutajale. Need andmed kaovad, kui Moodle Workplace'i andmepank kustutatakse.

Andmete kustutamine
Moodle courses and their content are not deleted during the project lifetime due to the following reasons:

 1. Students can access study-relevant materials even after completion of the respective courses.
 2. Over the lifetime of the project additional courses will be published and users will be able to take these new courses.


Küpsiste kasutamine

Küpsiseid (lühike tekstiinfo) kasutatakse Moodle Workplace'is kahel kujul:

 1. Moodle Session: See küpsis on vajalik selleks, et sisselogimine püsiks Moodle Workplace'i platvormi erinevate lehekülgede külastamisel. See küpsis kustutatakse kohe, kui kasutaja veebilehitseja vahemälu kustutatakse või kui kasutaja logib Moodle Workplace'i platvormilt välja. Selle küpsise kasutamine on kohustuslik.
 2. Moodle Tenant: kui seda küpsist kasutatakse, salvestatakse kasutajaga seotud rentniku andmed esimesel kasutamisel ja need jäävad Moodle Workplace'i platvormile ka pärast välja logimist. Selle küpsise kasutamine on kohustuslik.
 3. YouTube'i varjatud videosisu: YouTube'i varjatud videod kasutavad jälgimisküpsiseid, mis edastavad andmeid YouTube'ile/Google'ile. Selle küpsise kasutamine on kohustuslik, et tagada ligipääsetavuse funktsioonid (subtiitrid). Täiendav teave on esitatud allpool.


Sisseehitatud YouTube'i videote kasutamine

See veebisait kasutab Google'ile kuuluva YouTube'i teenuse varjatud videosisu. YouTube'i videod on kursustesse põimitud hariduslikel eesmärkidel, et rikastada sisu, mis on selle platvormi pakkuja õigustatud huvi vastavalt artikli 2 lõikes 1 sätestatud õiguslikule alusele. 6 (1) lit. f GDPR.

Sisseehitatud YouTube'i videod on varustatud subtiitritega kõikides muudes keeltes kui inglise keel, et need oleksid sihtrühmale kergesti kättesaadavad. Subtiitrid kuvatakse videokonteinerile ülekattematerjalina. Selle funktsiooni realiseerimiseks ei ole võimalik YouTube'i privaatsust suurendava režiimi (küpsiste domeeni puudumine) kaudu privaatsussõbralik varjamine.

Kui avate lehe, millel on sisseehitatud video, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Sel hetkel teatatakse YouTube'ile, milliseid meie lehekülgi te olete külastanud. Google töötleb ja salvestab erinevaid andmeid (IP-aadress, meie platvormi lehekülg, millele video on sisseehitatud jne). Kui te olete YouTube'i kontole sisse logitud, võib YouTube teie surfiharjumused teie isiklikku profiili määrata. Seda saate vältida ainult siis, kui logite enne video vaatamist oma YouTube'i kontost välja. Selle platvormi pakkujal ei ole nende andmete edastamisele mingit mõju.

YouTube'i videod on sisseehitatud eesmärgiga muuta meie veebisait atraktiivsemaks.

Täiendavat teavet kasutajaandmete käitlemise kohta leiate YouTube'i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/privacy?hl=et


Autoriõigus

Kõik õppeplatvormilt kättesaadavad materjalid on kaitstud autoriõigusega, kui midagi muud ei ole selgesõnaliselt märgitud. See tähendab, et õppeplatvormi pakutav sisu on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning seda ei tohi kolmandatele isikutele edasi anda, paljundada ega muuta. See kehtib ka materjali kohta, mille on kursuse jooksul loonud üks või mitu kasutajat.
Kõik kasutajad nõustuvad, et isiklikult loodud materjale võib kasutada kursuse tarbeks. Õppeplatvormi operaatorid on vabastatud kolmandate isikute nõuetest, mis tulenevad autoriõiguse mittejärgimisest.

Üldised kasutamiskohustused

Registreerimisega antakse kasutajale ülekantamatu, lihtne kasutusõigus õppeplatvormi kasutamiseks. Platvormil toimuvad tegevused hõlmavad üksnes Moodle Workplace'i kursuste loomist ja lõpetamist Girls Go Circulari raames. Igasugune muu era- või äriline kasutamine on sõnaselgelt keelatud. Juhul kui kasutajale on võimaldatud salvestusruum, on see mõeldud üksnes õppeplatvormi jaoks loodud sisu salvestamiseks.

Kõik kasutajad on kohustatud hoidma teavet teiste osalejate kohta, millele neil on juurdepääs, rangelt konfidentsiaalsena ning ei tohi seda teavet kolmandatele isikutele edasi anda. Sellest reeglist võib loobuda ainult vastava asjaomase isiku kirjalik nõusolek. Kõik õppeplatvormi kasutajad ei tohi andmeid omavoliliselt kustutada, alla suruda ega muuta. Andmeid ei tohi kasutada muudel kui eespool nimetatud eesmärkidel.

Lisaks sellele on kasutajad kohustatud järgima nii üldisi kui ka autoriõiguse ja andmekaitsega seotud seadusesätteid. Kasutajad peavad linkide loomisel välistele veebilehtedele kontrollima, et need ei sisaldaks ebaseaduslikku sisu.

Kasutajad ei tohi õppeplatvormile panna ebaseaduslikku, pornograafilist, rüvetavat, laimavat, solvavat, ähvardavat, rassistlikku või rassistlikku sisu. Samuti on keelatud panna õppeplatvormile igasugust reklaami, edastada teavet, mis sisaldab viirusi, vigu, manipulatsioone või muid sarnaseid kahjulikke elemente, ning laadida üles sisu, mis võib kahjustada EIT RawMaterials'i või selle projektipartnerite mainet.

Kuigi platvormile tuleks lisada ainult kvaliteetseid, ohutuid ja asjakohaseid väliseid linke, peaksid kasutajad alati olema ettevaatlikud, enne kui nad klõpsavad veebilehe kaudu mainitud välistele veebilinkidele. Kui kasutajad järgivad platvormil mainitud linki mis tahes välistele veebilinkidele, tuleb märkida, et nendel välistel veebisaitidel on oma privaatsuspoliitika ning et teenusepakkuja(d) ei võta nende poliitikate eest mingit vastutust. Kasutajatel soovitatakse enne isikuandmete esitamist nendele veebisaitidele kontrollida neid põhimõtteid.

Kasutamisest väljaarvamine

Kui kasutaja rikub kasutustingimusi, palutakse tal oma käitumisest loobuda. Kui ta seda palvet ei täida, keelavad õppeplatvormi administraatorid talle teatud ajaks või jäädavalt õppeplatvormi kasutamise. Kasutajal ei ole tagasivõtmise nõuet. Tagasivõtmise nõue on muu hulgas kirjalik taotlus, mis sisaldab avaldust, et edaspidi hoidutakse solvavast käitumisest.

Teenuseosutaja(te) vastutus

EIT RawMaterials GmbH vastutab õppeplatvormi operaatorina (koos Synergy Learningiga kui tehnilise teenuse osutajaga) ainult raske hooletuse ja tahtliku kohustuse rikkumise eest. See kehtib eelkõige tarkvara või materjalide allalaadimise tõttu tekkinud kahjude puhul.

Kasutaja vastutus

Kui kasutaja ei riku kogemata kasutustingimusi või seaduslikke kohustusi, vastutab ta vastavalt õigusnormidele.

Muudatused kasutustingimustes

EIT RawMaterials GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi või muuta kasutustingimusi.
Kõikidest muudatustest kasutustingimustes teatatakse kirjalikult õppeplatvormi kaudu, sealhulgas viitega sellele, kus muudatustega saab tutvuda.

Õiguslik mõju

Neid kasutustingimusi tuleb vaadelda kui osa õppeplatvormist, mis viitab sellele leheküljele. Kui osad või konkreetsed fraasid ei vasta kehtivale õiguslikule olukorrale, ei mõjuta see dokumendi ülejäänud osa sisu ega kehtivust.

Nõusolek andmekaitsemäärustega

Olen tutvunud andmekaitset ja kasutustingimusi käsitleva teabega ning nõustun nendega.

Olen võtnud teadmiseks, et õppeplatvormi Circular Learning Space kasutamisel töödeldakse kohustuslikke isikuandmeid.

Annan oma nõusoleku oma kasutajakontole (isiklikule profiilile) salvestatud andmete ja oma nime all avaldatud panuste töötlemiseks. Samuti annan nõusoleku andmete töötlemiseks, mis tulenevad minu osalemisest ühel või mitmel kursusel.
Seda nõusolekut saab igal ajal õppeplatvormi avalehel üle vaadata.

Kontakt

Küsimused, kommentaarid ja taotlused seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga on teretulnud ja need tuleb saata aadressil: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.