Privacy Policy


Общи условия за ползване на платформата Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu).*too long; didn't read: кратко резюме на написаното в дълъг текст


Общи условия за ползване на публичната онлайн платформа за обучение "Circular Learning Space", предоставена от EIT RawMaterials GmbH

Следните условия са валидни за всички потребители на платформата Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu), включително EIT RawMaterials и други филиали на проекта, както и за потребителите на акаунти за гости. Използването на платформата за кръгово обучение (Moodle Workplace) се одобрява от длъжностното лице по защита на данните на EIT RawMaterials.

Съхраняване на лична информация
За създаването на личен профил в платформата за обучение е необходимо да се съхраняват по електронен път следните лични данни.

 • Потребителско име
 • Електронен адрес
 • Име и фамилия
 • Град/община
 • Държава
 • Възраст/дата на раждане
 • Пол
 • Език на курса

Тези данни са предмет на приложимите правила за защита на данните. Потребителите могат да създадат потребителски профил чрез самостоятелна регистрация. Данните за вход включват потребителско име и парола, които трябва да бъдат зададени в рамките на процеса на регистрация.

Потребителите имат право да бъдат информирани безплатно за съхраняваните лични данни при писмено искане.Личните данни не се предават на трети страни, освен на тези, които участват в предоставянето и поддържането на платформата за обучение. Изключение има, когато потребителите изрично са разрешили разкриването на техните данни или когато разкриването е необходимо поради законови разпоредби.

Лицата, участващи в администрирането на платформата за обучение, както и сървърът за управление на идентичността и уеб сървърът, могат, в зависимост от функциите си, да имат достъп до цялата лична информация, съхранявана в системата. Тази информация се обработва само когато и ако това е необходимо за функционирането на платформата за обучение.


Редактиране и изтриване на лична информация

Потребителите имат право да поискат коригиране, блокиране или изтриване на неверни данни при писмено искане. Потребителите могат да редактират личните си данни в своите акаунти по всяко време. Потребителите могат да изтрият профила си чрез функцията "Настройки" в рамките на платформата или като изпратят имейл на доставчика на адрес girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.

Ръчното изтриване на потребителски акаунти по време на проекта води до анонимизиране и дезинфекция на всички лични данни, докато статистическите данни за потребителите остават съхранени за по-нататъшно изпълнение на свързания с проекта мониторинг на изпълнението и успеха. Тези данни не позволяват никаква последваща или ретроактивна идентификация на изтрития потребител.

Личните данни се съхраняват за целия период на проекта Girls Go Circular. След края на проекта тя се изтрива окончателно.

Курсовете в Moodle и тяхното съдържание също се съхраняват през целия период на проекта.

Съхраняване на допълнителна информация
При поискване на уеб файл в рамките на платформата за обучение се запазва следната информация за достъп.

 • IP адрес на клиента, който осъществява достъп
 • Дата и час на достъпа
 • Достъпна уеб страница
 • Код на състоянието на уеб сървъра при връщане на заявката
 • Размер на предоставения файл
 • Уебсайт, който препраща към разпространяващата уебстраница ("Референт")
 • В случай на грешка: съобщение за грешка, издадено от уеб сървъра (информацията, свързана с грешките, се съхранява в отделен дневник за грешки).
Тези данни се съхраняват изключително за технически и статистически цели. Информацията, дори части от нея, не се сравнява с други бази данни и не се предава на трети страни. Нито лицата, отговарящи за курсовете (напр. преподаватели), нито други участници в курсовете имат достъп до тези данни. Цялото предаване на данни се извършва при сигурни условия.

Освен това се съхранява цялата информация, посочена по желание от потребителя, както и данните, произтичащи от използването на платформата. Те включват данни за учебната дейност (данни за напредъка, свързани с потреблението на учебните уроци, както и данни за изпълнението, свързани с провеждането на оценки на знанията). Тези данни могат да се използват от преподавателите и участниците само за целите на преподаването и ученето, например за изпълнение на задачите в рамките на курсовете.


Съхраняване на данните от проверката

Данните за обучението (данни за напредъка и резултатите, както и придобитите сертификати) се съхраняват изключително в платформата за обучение Moodle Workplace, разпределена за съответния регистриран потребител. Тези данни се губят, когато банката с данни на Moodle Workplace бъде изтрита.

Изтриване на данни
Курсовете в Moodle и тяхното съдържание не се изтриват по време на проекта поради следните причини:

 1. Студентите имат достъп до материали, свързани с обучението, дори и след приключване на съответните курсове.
 2. През целия период на проекта ще бъдат публикувани допълнителни курсове и потребителите ще могат да посещават тези нови курсове.


Използване на бисквитки
Бисквитките (кратка текстова информация) се използват в Moodle Workplace под две форми:

 1. Moodle Session: Тази "бисквитка" е необходима, за да може входът в системата да се запази, когато се влиза в различни страници на платформата Moodle Workplace. Тази бисквитка се изтрива веднага след като кешът на уеб браузъра на потребителя бъде изтрит или потребителят излезе от платформата Moodle Workplace. Използването на тази бисквитка е задължително.
 2. Moodle Tenant (Наемател на Moodle): ако се използва тази бисквитка, информацията за наемателя, свързана с потребителя, се запазва при първото използване и се съхранява в платформата Moodle Workplace дори след излизане от нея. Използването на тази бисквитка е задължително.
 3. Вградено видеосъдържание от YouTube: вградените видеоклипове от YouTube използват бисквитки за проследяване, които прехвърлят данни към YouTube/Google. Използването на тази бисквитка е задължително, за да се осигурят функциите за достъпност (субтитри). Допълнителна информация е предоставена по-долу.


Използване на вградени видеоклипове в YouTube

Този уебсайт използва вградено видеосъдържание от YouTube - услуга, собственост на Google. Видеоклиповете от YouTube са вградени в курсовете с образователна цел, за да обогатят съдържанието, което е легитимен интерес на доставчика на тази платформа в съответствие с правното основание, посочено в чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Вградените видеоклипове в YouTube са снабдени със субтитри за всички езици, различни от английски, за да бъдат лесно достъпни за целевата група. Субтитрите се показват като наслагване върху контейнера на видеото. За реализирането на тази функционалност не е възможно вграждане, съобразено с поверителността на личните данни, чрез режима на YouTube за подобряване на поверителността (използване на домейн без бисквитки).

Ако отворите страница с вградено видео, се осъществява връзка със сървърите на YouTube. В този момент YouTube се уведомява коя от нашите страници сте посетили. Google обработва и запазва различни данни (IP адрес, страницата на нашата платформа, на която е вградено видеото, и т.н.). Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube може да присвои навиците ви за сърфиране към личния ви профил. Можете да предотвратите това само ако излезете от профила си в YouTube, преди да видите видеоклипа. Доставчикът на тази платформа няма влияние върху прехвърлянето на тези данни.

Видеоклиповете в YouTube са вградени с цел да направят нашия уебсайт по-привлекателен.

Допълнителна информация за това как се обработват данните на потребителите е налична в политиката за поверителност на YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=bg


Авторско право

Всички материали, достъпни от платформата за обучение, са защитени с авторско право, стига да не е изрично посочено друго. Това означава, че съдържанието, предоставено от платформата за обучение, е предназначено за лична употреба и не може да бъде предавано на трети лица, нито да бъде възпроизвеждано или променяно. Това важи и за материали, които са създадени от един или повече потребители по време на курса.
Всички потребители се съгласяват, че лично създадените материали могат да се използват за целите на курса. Операторите на платформата за обучение са освободени от претенции на трети страни, произтичащи от неспазване на авторските права.

Общи отговорности за използване

С регистрацията си потребителят получава непрехвърляемо, просто право на ползване на платформата за обучение. Дейностите, извършвани в платформата, включват изключително създаването и завършването на курсове в Moodle Workplace в контекста на кръга "Girls Go". Всяка друга частна или търговска употреба е изрично забранена. В случай че на потребителя се предоставя пространство за съхранение, то е предназначено изключително за съхранение на съдържанието, създадено за платформата за обучение.

Всички потребители са длъжни да пазят в строга тайна информацията за другите участници, до които имат достъп, и не трябва да я предават на трети лица. Изключение от това правило може да представлява само писменото съгласие на съответно засегнатото лице. Всички потребители на платформата за обучение нямат право да изтриват, подтискат или променят данни без разрешение. Данните не могат да се използват за цели, различни от посочените по-горе.

Освен това потребителите са длъжни да спазват разпоредбите на закона като цяло, както и по отношение на авторското право и защитата на данните. Когато създават връзки към външни уебстраници, потребителите трябва да проверяват дали те не показват незаконно съдържание.

Потребителите нямат право да поставят в платформата за обучение незаконно, порнографско, неприлично, клеветническо, обидно, заплашително, расистко или расистко съдържание. Забранено е също така да се поставят реклами от всякакъв вид в платформата за обучение, да се прехвърля информация, съдържаща вируси, грешки, манипулации или други подобни вредни елементи, както и да се качва съдържание, което може да навреди на репутацията на EIT RawMaterials или на неговите партньори по проекта.

Въпреки че в платформата трябва да се включват само качествени, безопасни и подходящи външни връзки, потребителите винаги трябва да възприемат политика на предпазливост, преди да кликнат върху всякакви външни уеб връзки, споменати в дадена уеб страница. Ако потребителите последват връзка към външни уеб връзки, споменати в платформата, трябва да се отбележи, че тези външни уеб сайтове имат свои собствени политики за поверителност и че доставчикът(ите) не поема(т) никаква отговорност за тези политики. Препоръчваме на потребителите да проверят тези политики, преди да предоставят каквито и да било лични данни на тези уебсайтове.

Изключване от употреба

Ако потребителят наруши условията за ползване, той се призовава да се откаже от поведението си. Ако не изпълни тази молба, администраторите на платформата за обучение го изключват от използването на платформата за определен период от време или за постоянно. Потребителят няма право да претендира за повторно допускане. Изискването за реадмисия е, наред с другото, писмено искане, съдържащо изявление, че злоупотребяващото поведение в бъдеще ще бъде въздържано.

Отговорност на доставчика(ците)

EIT RawMaterials GmbH, в качеството си на оператор на платформата за обучение (заедно със synergy learning като доставчик на технически услуги), носи отговорност само за грубо небрежни и умишлено извършени нарушения на задълженията. Това важи с особена сила за вреди, настъпили поради изтегляне на софтуер или материали.

Отговорност на потребителя

Ако потребителят неслучайно наруши условията за ползване или правните си задължения, той носи отговорност в съответствие с правните разпоредби.

Промени в условията за ползване

EIT RawMaterials GmbH си запазва правото да прави допълнения или да променя условията за ползване.
Всички промени в условията за ползване ще бъдат обявявани в писмена форма чрез платформата за обучение, включително позоваване на мястото, където промените могат да бъдат достъпни.

Правен ефект

Тези условия за ползване трябва да се разглеждат като част от платформата за обучение, към която има връзка с тази страница. Ако части или конкретни фрази не отговарят на актуалната правна ситуация, това няма да се отрази на съдържанието или валидността на останалата част от документа.

Съгласие с разпоредбите за защита на данните

Запознат съм с информацията относно защитата на данните и условията за ползване и с настоящото ги приемам.

Запознат съм с факта, че когато използвам платформата за обучение Circular Learning Space, се обработват задължителни лични данни.

Давам съгласието си за обработване на данните, записани в потребителския ми профил (личен профил), и на приносите, които оповестявам под името си. Давам съгласието си и за обработката на данните, които произтичат от участието ми в един или няколко курса.
Това съгласие може да бъде преразгледано по всяко време на началната страница на платформата за обучение.

Свържете се с

Въпроси, коментари и искания във връзка с тази Политика за поверителност са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.